Contributie

Contributie

Met het aangaan van het lidmaatschap van TVC heeft u met een doorlopende incasso-opdracht de club gemachtigd om de contributie en andere aan TVC gerelateerde bedragen van uw rekening af te schrijven. (bondscontributie, wedstrijdpaspoort, wedstrijdgeld, kleding, etc.)

De vermelde prijzen zijn onder voorbehoudt van schrijf en type fouten. 

Contributietarieven per 1 juli 2017

Lescontributie per maand per lesuur   
junioren t/m 15 jaar                     €  14,60                        
senioren 16 jaar en ouder             €  16,20                     
freerunning                                 €  18,90                        
springgroep-/dansselectie 1uur      €  18,90                       
dansselectie 1,5 uur                     €  21,00
acrogym                                     €  25,90

 

turnen                                        afhankelijk van aantal uren
1-4 uur                                       €  23,80
4,5 uur                                       €  26,50
5 uur                                          €  29,20
5,5 uur                                       €  32,40
6 uur                                          €  35,20
6,5 uur                                       €  38,40
7 uur                                          €  41,10
7,5 uur                                       €  43,80
8 uur                                          €  47,00
8,5 uur                                       €  49,75
9 uur                                          €  52,95
9,5 uur                                       €  55,65
10 uur                                        €  58,40
10,5 uur                                     €  61,65
11 uur                                        €  64,35Bondscontributie per kwartaal (2019)
Junioren (tot 16 jaar)                  €  5,50    
Senioren (16 jaar en ouder)         €  6,75


Inschrijfgeld eenmalig               €  7,50
                                   
Leskorting
tweede les van een lid    -/- 10% over het totaalbedrag van de lessen
derde lid van een gezin   -/- 25%

* De korting bij een 2e les van één lid, wordt 
berekend over het totaalbedrag van de lessen van dit lid.
Deze korting wordt automatisch in het nieuwe systeem berekend.

* Traint een gezinslid bij een selectie, wordt die
persoon 1e van het gezin. De korting wordt berekend over
het lid met een "normale" les.

Wedstrijdgeld en deelname aan Dance2Demo o.i.d. wordt apart geïncasseerd bij deelnemers.

Betaling:

Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Bij het invullen van het inschrijfformulier op papier of via de website, machtigt u TVC voor het innen van alle contributie en wedstrijdgeld. Het is voor u de makkelijkste manier van betalen. U hoeft dan niet elke maand te controleren of u betaald heeft en contributiewijzigingen worden voor u door ons aangepast. Wijzigingen worden worden aangekondigd, nadat ze zijn besloten in de Algemene Ledenvergadering. Bij onverwachte ontwikkelingen kan tussentijds een wijziging nodig zijn. Ook hiervan worden de leden op de hoogte gebracht.
Wanneer de lidmaatschap wordt opgezegd, stopt ook de automatische incasso. Omstreeks de 10e van elke maand wordt de contributie van uw rekening afgeschreven.
Bij de eerste betaling als lid wordt er eenmalig €7,50 inschrijfgeld afgeschreven.
Door de beperkingen van het administratiepakket, komt er bij alle boekingen van lescontributie, bonds- en verenigingsbijdrage "contributie" te staan op uw bankafschrift. 

Bondscontributie:
Elk lid is vanzelf ook lid van de KNGU. De bondscontributie wordt per kwartaal afgeschreven en wordt rechtstreeks afgedragen aan de KNGU. Wordt iemand gedurende het kwartaal lid, dan wordt het bedrag automatisch meegenomen in het volgende kwartaal, zoals de bond ook de vereniging hiermee belast.
U leest meer over de bondscontributie via deze link: http://www.kngu.nl/bondsinformatie/lidmaatschap.

Heb je een Doe-Mee-Pas van de Gemeente Coevorden kunt u of uw kind zich aanmelden bij TVC. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. Wijzigingen van uw gegevens kunt u aan de ledenadministratie via een wijzigingsformulier, per e-mail naar tvccoevorden@gmail.com of telefonisch doorgeven. 
Een wijzingsformulier kunt u via de leiding krijgen. 

Bent u het - om een geldige reden - met een afschrijving niet eens, dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen via uw bank terug laten storten.